Opublikowano: 25 marzec 2013
Drukuj

Celem projektu jest nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy polskimi Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową a słowackim stowarzyszeniem sportowym FAMT z Preszowa w zakresie organizacji efektywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym wymagającymi podejścia terapeutycznego. Działanie podjęte w ramach projektu o charakterze integracyjnym (wspólny wypoczynek dzieci polskich i słowackich, w tym dzieci z dysfunkcjami) umożliwi przełamanie barier językowych, kulturowych, społecznych, zbliżenie młodzieży trenującej w podobnych klubach po obu stronach granicy oraz wymianę doświadczeń w zakresie podejmowanych inicjatyw.

 

Na zdjęciu prelegenci, zaproszeni goście oraz partnerzy projektu ze Słowacji.